Tue. Jan 26th, 2021

Press Release
October 4, 2020

Statement of Senator Joel Villanueva on the opening of classes for School Year 2020-2021 which also coincides the World Teachers Day

Kung pagsasama-samahin po ang lahat ng mga pasasalamat, pagkilala, at pagdakila sa ating mga guro, kukulangin po ang isang buong araw para maisa-isa ang lahat ng mga magagandang salita.

Ganoon po kayo kahalaga sa amin, lalo na sa bawat kabataang natamnan n’yo ng binhi ng pag-asa, pangarap at tibay ng loob.

Nalalaman po natin ang inyong mga sakripisyo sa paghahanda para sa “new normal”. Naninibago po tayong lahat para sa iba’t ibang learning modalities. Nagagamit pa natin ang sarili nating ipon para sa internet connection o pag-print ng mga module.

Subalit nakarating po tayo sa araw na ito, ang unang araw ng klase sa gitna ng pandemya, dahil pinili nating harapin, sa halip na kontrahin, ang rumaragasang agos ng pagbabago.

Nagkakaisa po tayo: Kailangang magpatuloy ang edukasyon. Sa tulong ng ating mga magulang, pribadong sektor at mga lokal na pamahalaan, naniniwala po tayong handa na ang ating education sector sa pangunguna ng Department of Education sa “new normal” education.

Sa unang araw ng klase ngayong ikalima ng Oktubre, kasabay ng Pandaigdigang Araw ng mga Guro, sama-sama po nating balikatin ang mga hamon ng COVID-19 sa pamamagitan ng pagpapanday ng kaalaman, kasanayan, at pagkatao ng ating mga kabataan.

Napakalapit po sa aking puso ng mga guro dahil sa ang aking mga magulang na sina Bro. Eddie at Sis. Dory ay parehong mga public school teachers. Itinuro po nila sa akin ang halaga ng edukasyon hindi lamang sa ating personal na buhay kundi sa pag-unlad ng bayan. Mga “ma’am” at “sir”, lubos po ang ating paghanga at pasasalamat sa inyo.

Muli, Happy World Teachers’ Day! God bless you all.

By Bureau